دانلود رایگان


پاورپوینت انواع استراتژی و استراتژی در عمل،pptx،در 92 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان این پاورپوینت در مورد انواع استراتژی و استراتژی در عمل در 92 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انواع استراتژی و استراتژی در عمل,استراتژی در عم

دانلود رایگان پاورپوینت انواع استراتژی و استراتژی در عمل،pptx،در 92 اسلاید این پاورپوینت در مورد انواع استراتژی و استراتژی در عمل در 92 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انواع استراتژی و استراتژی در عمل،استراتژی در عمل،تعاريف استراتژي،استراتژيهاي يكپارچه ساز،استراتژي تنوع گرايي همگون ،انواع استراتژی،استراتژي تنوع گرايي افقي ،استراتژيهاي تدافعي،استراتژي مشاركت،استراتژي كاهش،استراتژي واگذاري،فرآيند مديريت استراتژيك،الگوی جامع مدیریت استراتژیک ، و...ومنابع می باشد
قسمتی از متن:
بيش از 90 درصد از استراتژي ها با شكست مواجه مي شوند و از دستيابي به اهداف اساسي خود باز مي مانند (1). در بسياري از موارد علت اين امر ضعيف بودن استراتژي و ايده هاي نهفته در آن نيست. استراتژي هاي ارزشمند بي شماري در مرحله پياده سازي با مشكل و شكست روبــــــرو مي شوند. اصولاً چالشهاي اساسي مديريت استراتژيك بيش از مرحله تدوين در اجراي استراتژي ها نهفته است. اجراي استراتژي مرحله تبديل حرف به عمل است و اين امر به لحاظ گستردگي ابعاد كار و تعدد عوامل بازدارنده، از پيچيده ترين و ارزشمندترين قابليتهاي سازماني به شمار مي آيد. در فقدان چنين مهارتي، فرآيندهاي متنوع و جذاب برنامه ريزي استراتژيك در حد يك بازي فكري تنزل خواهد يافت، چرا كه استراتژي بدون پياده شدن قادر به تغيير وضع سازمان نيست.
براي توضيح چرايي شكست استـــراتژي ها، مطالعات زيادي انجام گرفته و علل متعددي نيز براي آن ذكر شده است. از ديدگاه سيستمي يك دليل اصلي براي اين مسئله شكاف بين لايه استراتژيك و لايه عملياتي در سازمانهاست (2). در اثر اين شكاف اقدامات عملي و تصميم گيريهاي روزمره از جهت گيري استراتژيك سازمان منفك شده و در مسير متفاوتي (و بعضاً متضادي) جريان مي يابد (نمودار 1).
مقاله چگونه استراتژي را در عمل پياده كنيم

استـــراتژي توان خود را از هماهنگي و هم افزايي فعـــــاليتها و منابع در راستاي چشم انداز مي ستاند و استقلال لايه عملياتي از لايه استراتژي نه تنها مانع پياده سازي استراتژي مي گردد، بلكه فعاليتها و برنامه هاي سازمان را نيز از همسويي و هم افزايي محروم مي كند.
جاي تعجب است كه باوجود اين، تلاشهاي فكري و علمي تا امروز، بيشتر به ارائه متدولوژي ها و ابزار تدوين استراتژي متوجه بوده است تا پياده سازي آن. در كتابهاي آكادميك مديريت استراتژيك در فصلهاي مربوط به پياده سازي استـراتژي عموماً به توصيه هايي در اين خصوص بسنده شده است (براي مثال به كتابهاي مديريت استراتژيك FRED DAVID، PEARCE ROBINSON وTHOMPSON رجوع شود). از سوي ديگر، هيچيك از الگوهاي معدودي كه براي اين زمينه توصيه مي شود، پوشش كاملي برروي موضوعهاي مرتبط با پياده سازي استراتژي ارائه نمي كنند.
رشته آكادميك ديگري كه در اين زمينه كمك كننده به شمار مي آيد راهبري(LEADERSHIP) سازماني است كه هر چند اصول والگوهاي آن در پياده سازي استراتژي مفيد و موثر تلقي مي شود وليكن هيچكدام به تنهايي قادر به پاسخگويي كامل به مسائل ظريف حركتهاي استراتژيك نيستند. اين شرايط براي سياستهاي سازماني و تبديل آن به عمل نيز صادق اس
استراتژي عبارت است از: هنر خلق جايگاه برتر براي يك شركت. (مارکیدز) استراتژي امری است مربوط به جايگاه سازمان در ميدان هاي رقابتي (گروه مشاورين بوستون)استراتژي يك برنامه نيست، بلكه يك طرز نگرش است كه اساس آن را تشخيص فرصت هاي اساسي و دستيابي به منافع نهفته در اين فرصت ها تشكيل مي دهد. (گري هامل)nاستراتژی تعیین کننده مسیر حرکت آتی سازمان ها است و مشخص می کند چه محصولی در کدام بازار ها عرضه شود و چگونه ؟nبه عبارت دیگر استراتژی تعیین می کند که:n1- چه؟( اهدافی باید محقق شود؟)n2- کجا؟(روی کدام صنایع و بازار- محصول ها باید تمرکز کرد؟)n3- چگونه؟(مزیت های رقابتی مورد نیاز ،نحوه تخصیص منابع،...)üبيش از ۹۰ درصد از استراتژي ها باشكست مواجه مي شوند و ازدستيابي به اهداف اساسي خود بازمي مانند üبيش از 70 درصد علت شكست استراتژي ها در مرحله پياده سازي آنها نهفته است.üدو دليل عمده براي اين مشكل اساسي وجود دارد:1.اول اينكه سازمانهامعمولاً با قابليتهاي مديريتي اداره مي شوند . حال آنكه پياده سازي استراتژي بيش از آنكه نيازمند مديريت باشد نيازمندراهبري است. 2.دليل دوم اين امرشكافي است كه بين لايه استراتژيك (راهبري) و لايه عملياتي (مديريتي) سازمانهاوجود دارد .

انواع استراتژی و استراتژی در عمل


استراتژی در عمل


تعاریف استراتژی


استراتژیهای یکپارچه‌ساز


استراتژی تنوع‌گرایی همگون


انواع استراتژی


استرا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز سایپا