دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت نقش پردازش اطلاعات در سازمان- 16 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلودپاورپوینت های اول تاششم ابتدایی و متوسطه تا دانشگاه

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت نقش پردازش اطلاعات در سازمان- 16 اسلایدnهمانگونه که پول نوین در کمتر از یک سده به همه گوشه و کنار جهان نفوذ کرده و زندگی و خواسته های مردم را دگرگون ساخت,اینک اطلاعات به همه جا رخنه می کند و به همه جا سر می کشد و تاثیر آن فراگیر است.nnبدون سیستم اطلاعات ساختار سازمان همچون مثلثی ست که همه تصمیم گیریها در بالای آن انجام می گیرد.با فن آوری اطلاعات هزینه گردآوری و پخش گسترده اطلاعات کاهش می یابد و نیاز به کارکنان رده عملیاتی کاهش می یابد.در اینصورت ساختار به صورت حرف T وارونه در می آید.با گذشت زمان و جا افتادن و گسترش سیستم اطلاعات ساختار شکل لوزی به خود می گیرد و اطلاعات به صورت مستمر از هر سو گردآوری و پخش می شود.در نهایت ساختار می تواند به صورت شبکه ای باشد. nاطلاعات به خودی خود ارزشی ندارند,مگر اینکه مورد استفاده قرار گیرند.در طراحی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت شناسایی استفاده کننده گان یا کاربران,انتخاب اطلاعات,ذخیره و بازیابی و اشاعه اطلاعاتی از نکاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند..1شناسایی کاربران)استفاده کننده گان( و نیاز آنها.2انتخاب.3گردآوری اطلاعات.4نوع ذخیره سازی.5طبقه بندی.6دستورالعمل های بازیابی.7تفسیر.8اشاعه اطلاعات.9روزآمدی و به هنگام بودنnnبه طور کلی اطلاعات سودمند بر 3 ستون دقیق بودن,به موقع بودن و ذیربط بودن استوار است.این 3 ستون مهمترین ویژگی های اطلاعات به شمار می روند.n nعوامل سازمانی نیز در تعیین نوع اطلاعاتی که تولید می شود و همچنین نحوه انتقال آن نقش عمده ای به عهده دارند.این عوامل عبارتند از:.1ماهیت یا سرشت سازمان..2انواع سازمانها..3اندازه سازمان..4پایگاه داده ها..5کنترلها.nnانواع سیستمهای اطلاعاتی:.1سیستم پردازش معاملاتTPS.2سستم اطلاعات مدیریتMIS.3سیستم پشتیبانی تصمیم گیریDSS.4سیستم پشتیبانی گروه کاریWGSS.5سیستم پشتیبانی تخصصی یا هوشمندESS یا ISS.6سیستم پشتیبانی مدیران عالی ESS nسیستمی ست که داده ها و اطلاعات مورد نیاز مدیران و تصمیم گیرندگان را جهت اخذ تصمیمات استراتژیک و حیاتی در سطح کل سازمان تدارک می بیند و در اختیار آنها می گذارد.nبه طور کلی سیستم برای پاسخگویی به 2 پرسش اساسی زیر طراحی گردیده است:.1برای تصمیم گیری مناسب نیاز به چه اطلاعاتی و از چه منبعی و با چه کیفیتی می باشد؟.2برای تصمیم گیری چه مراحلی را باید طی نمود؟nnnتسهیلات سیستم DSSnبسیاری از تصمیمات متخذه در امور بازرگانی و اقتصادی سازماندهی نشده می باشد و از آنجاییکه یکی از ویژگیهای بارز این سیستم حل مسایل بدون ساختار می باشد برای این امور بسیار مناسب است.در این سیستم زمان عاملی ست مهم و به عنوان یکی از عناصر استراتژی رقابتی مدنظر گرفته می شود.این سیستم همچنین قادر است نیازهای غیرقابل پیش بینی را که در اخذ تصمیم مهم می باشد را بپوشاند.nnn nسیستمی ست که از برنامه های پیشرفته رایانه ای برنامه های هوشمند جهت ذخیره نمودن اطلاعات ویژه مربوط به مشاغل و پستهای سازمان از یک سو و شرایط احراز آنها از سوی دیگر می پردازد.nnnتسهیلات سیستم ESS یا ISSnاین سیستم قادر است نیازهای ابتدایی و اساسی سایر سیستمها را فراهم نماید,تمامی فعالیتهای اصلی سازمان از لحاظ تخصصی و فنی را پشتیبانی کند,به عنوان یکی از عوامل رشد و بالندگی سازمان نقش آفرینی نماید و بالاخره قادر است تجربیات گذشته را در شرایط مشابه حال و آینده بکار گیرد.nn

پاورپوینت


دانلود پاورپوینت


powerpoint


پاورپوینت درسی


ppt


pptx


پاورپوینت اموزشی


پاورپوینت درسی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی


پاورپوینت مقطع متوسطه


پاورپوینت دبیرستانی


پاورپوینت درس فارسی ریاضی علوم مطالعات اجتماعی دین و زندگی


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
اقدام پژوهشی آماده در مورد جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزانتناسبات طلایی در معماریدانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره NURSING CARE IN CARDIAC PATIENTS